Адвокатско дружество „Барашка и партньори“ гр. Русе

dwi-dui-lawyer-asheville

Дружеството е специализирано в предоставянето на правни услуги и правна помощ, включително процесуално представителство по дела по всички клонове на гражданското, банково и търговско право и в областта на административните производства, в това число осъществяване на процесуално представителство пред особени юрисдикции и съда.

Дружеството има постоянни клиенти, които са възложители на процедури по обществени поръчки, като предоставя правни консултации и на участници в процедури по обществени поръчки.

Водещ адвокат на дружеството е Ралица Барашка.

 

КОНТАКТИ
Адвокатско дружество „Барашка и партньори“ гр. Русе
Адрес: ул. Борисова 8, ет. 5
Тел.: 082/ 82 18 39; 0888 715 957