АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДУРЕВА И МИЛЕНКОВА гр. СОФИЯ

Criminal-Lawyer-150x150

ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

ПРАВНА ЗАЩИТА
Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова” работи с изключитнелно компетентни и подготвени специалисти и предлага правни услуги , от които се нуждае всеки клиент, независимо дали е физическо лице или юридическо лице.

КОНСУЛТАЦИИ
Дава консултации на търговски дружества, в областта на търговскoто, трудовото и облигационното право. Консултира физически лица в областите-семейно, трудово, вещно и облигационно право.

ПРОЦЕСУАЛНА ЗАЩИТА
Изготвя искови молби и завежда граждански и търговски дела, осъществява защита по съдебни производства, арбитражни дела и изпълнителни дела.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подготвя документация за обявяване и за участие в обществени поръчки. Участва в комисии. Осъществява защита при обжалване на решения по ЗОП пред КЗК и ВАС.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Изготвя молби за откриване на производства по несъстоятелност. Осъществява процесуална защита по такива дела. Извършва преценка и консултации в областта на несъстоятелността.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Адвокатите са с голям професионален опит Отговорни и коректни. Работят с ентусиазъм и голяма професионална отговорност. Дружеството и адвокатите в него са регистратори на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Правно обслужване на търговски дружества

Основни области на специализация на дружеството са консултации, изготвяне на документи и правна защита в областта на търговското право. Дружеството извършва правни дейности и съдействие по трудово право, спорове по различни видове договори, спорове за собственост, данъчно право, административно право, ЗДДС и Закона за обществетите поръчки, ЗЗЛД и други.

Често задавани въпроси

1 Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото
Подготовка, консултиране и изготвяне на документи по искови производства
Процесуална защита по съдебни арбитражни дела.

2 Медиация

3 Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други

4 Подготовка на нотариални актове

5 Регистърни производства и изготвяне на документи

Работно време :
Понеделник – Петък : 09:00 часа 17:30 часа
Събота – Неделя Почивен

КОНТАКТИ
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДУРЕВА И МИЛЕНКОВА гр. СОФИЯ
Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 2
Тел.: 02 9814675, 0884727757
Е-mail: elkadureva@gmail.com
Е-mail: dureva@dureva-milenkova.com