Бисерка Йосифова Божкова – адвокат гр. Велико Търново

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.
КОНТАКТИ
Бисерка Йосифова Божкова – адвокат гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Цанко Церковски 24
Тел.: 0886896968
Е-mail: biserka1bojkova@gmail.com