Виктор Паскалев Паскалев – адвокат, наказателно право, нотариални сделки гр. Несебър

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

Адвокат Виктор Паскалев Паскалев извършва всички видове нотариални услуги:

-Продажба на недвижим имот
-Дарение на недвижим имот
-Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и/или гледане
-Учредяване / Запазване право на ползване
-Продажба на МПС
-Пълномощни, декларации, разписки и други документи с нотариална заверка на подпис
-Нотариални покани
-Завещания

КОНТАКТИ
Виктор Паскалев Паскалев – адвокат, наказателно право, нотариални сделки гр. Несебър
Адрес: гр. Несебър, ул. Иван Вазов 23, ет. 1
Тел.: 055444622; 0888531442
Е-mail: paskalev.law@gmail.com