Георги Николов Самарджиев – частен съдебен изпълнител гр. Пазарджик

7d23383889fc

Регистрационен номер: 885
Район на действие: Районен съд Пазарджик

КОНТАКТИ
Георги Николов Самарджиев – частен съдебен изпълнител гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" 9 партер
Тел.: 034/ 460 420; 0895 44 23 13
Е-mail: gsamardzhiev885@gmail.com