Гергана Найденова Иванова (671) – Нотариус гр. Оряхово

Cvetanka_Pencheva_4217

Гергана Найденова Иванова е нотариус с регистрационен номер 671.

Работи на територията на град Оряхово.

КОНТАКТИ
Гергана Найденова Иванова (671) – Нотариус гр. Оряхово
Адрес: гр. Оряхово, ул. Васил Левски 6
Тел.: 091/ 712008
Е-mail: g_ivanovata@abv.bg