Екатерина Захариева – Адвокат гр. Стара Загора

1

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Висше юридическо – БСУ гр. Бургас випуск 1996 г.
• Съдебен кандидат от 1996 г. до 1997 г.
• Вписан адвокат от 1998 г.

 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ

ПРИЕТА ЗА ЧЛЕН НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СТАРА ЗАГОРА

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/15.05.1998 Г., ВПИСАНА КАТО АДВОКАТ ОТ 15.06.1998 Г.

• консултации в сферата на търговското, семейното и наследственото, наказателното право
• личен № 1400012060
• английски език

Дейност

  • ТЪРГОВСКО ПРАВО
  • ВЕЩНО ПРАВО
  • СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
  • ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
  • ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
  • НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
КОНТАКТИ
Екатерина Захариева – Адвокат гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 98,търговски комплекс Верея, ет. 4, офис 410
Тел.: +359 42 638266, +359 888 228377
Е-mail: ekaterinas@mail.bg