Иван Димитров Стръмски – ЧСИ гр. Стара Загора

1

Частен съдебен изпълнител
Иван Димитров Стръмски
Регистрационен номер: 870
Район на действие: Окръжен съд – Стара Загора

КОНТАКТИ
Иван Димитров Стръмски – ЧСИ гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Уилям Гладстон 56, ет. 2, офис 4
Тел.: 042 621 087, 0888713382
Е-mail: stramsky@abv.bg