Людмила Мурджанова – Частен съдебен изпълнител гр. Пловдив

13226449332596-1000x1000

Частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд Пловдив.

 

При изпълнение на своята дейност Частен съдебен изпълнител Людмила Муржанова има следните правомощия:

  • да проучва имуществото на длъжника
  • да прави справки
  • да набавя документи, книжа и др.
  • да определя начина на изпълнение
  • да бъде пазач на описаното имущество
  • да връчва съдебни призовки и книжа
  • да бъде управител на обезпеченото имущество
  • да посредничи за спогодба между страните
  • да бъде депозитар
  • да предаде продаде заложеното имущество
ПРОЦЕДУРА

При представяне на акт подлежащ на изпълнение, ЧСИ Людмила Мурджанова, може да извършва следните процедури: събира вземания на физически и юридически лица, налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства, предаване на движими вещи, извършва запечатване на помещения, оборудвания и превозни средства. Като член на Камарата на Частните съдебни изпълнители, Людмила Мурджанова гарантира на своите клиенти спазване на законите на Република България, етичните норми и професионалната тайна. Частен съдебен изпълнител – рег. № 819.

Тарифите на отделните действия на ЧСИ Людмила Мурджанова са определени в тарифите, разноските и таксите към закона за частните съдебни изпълнители.

 

КОНТАКТИ
Людмила Мурджанова – Частен съдебен изпълнител гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри 18, Ет. 1, офис 1 и 2
Тел.: 032/ 62 41 61; 0889 987 299
Е-mail: L@murdjanova.com