Нели Емануилова Костадинова (428) – Нотариус гр. Първомай

изтеглен файл

Нели Емануилова Костадинова е нотариус с регистрационен номер 428.

Практикува в град Първомай.

КОНТАКТИ
Нели Емануилова Костадинова (428) – Нотариус гр. Първомай
Адрес: гр. Първомай, ул. Христо Ботев 1 В
Тел.: 0336/ 62185
Е-mail: neli_not@abv.bg