Нели Русева Лукова (536) – нотариус гр. София

123284_1
КОНТАКТИ
Нели Русева Лукова (536) – нотариус гр. София
Адрес: гр. София, бул. Цар Борис III 7, вх. А, ет. 1, офис 2
Тел.: 02/ 851 3499; 02/ 954 4478
Е-mail: nelilukova@abv.bg