Ренета Милчева Василева – Частен съдебен изпълнител гр. София

25-600x320

Частен съдебен изпълнител съм от 07.04.2006г. Имам 3 годишен стаж като държавен съдебен изпълнител, 8 годишен стаж като Частен съдебен изпълнител и общо 20 годишен стаж като юрист. Завършила съм СУ „Св. св. Климент Охридски“ през 1994г. Организирах работата си в собствена кантора на ул.“Княз Борис І“ №130, ет.1, в която работят 27 души служители на трудов договор, от които 3бр. помощник – частни съдебни изпълнители /от които и моята сестра Мая Милчева/, 3- ма призовкари 7 юриста, деловодители и системен администратор. Имам външно счетоводство и отделен архив. От началото на започване на работата ми сме образували над 17000 дела, от които 30 % са прекратени, поради събиране на вземането. Работя с 4-5 банки в страната, 5-6 лизингови компании и с над 200 адвоката. Считам, че бързината, професионализма, личният конкат и консултация на клиента, запазване на интересите му и избягване на ненужните формалности, са качествата, които отличават работата ни.

 Към момента ЧСИ Ренета Милчева е член на Дисциплинарната комисия към Камарата на частните съдебни изпълнители, която се състои от 4 членове, а за София няма друг представител. Във връзка с упражняване на тази дейност кантората е запозната с всички практики на съдебните изпълнители. Това ни дава възможност в нашата работа да прилагаме най-добрите и ефективни практики в изпълнителния процес.

КОНТАКТИ
Ренета Милчева Василева – Частен съдебен изпълнител гр. София
Адрес: гр. София, ул. Княз Борис I № 130, ет.1
Тел.: 02 9898255; 0884 719 783
Е-mail: r.milcheva@abv.bg