Категория: Адвокати

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Пенков, Марков и партньори” гр. София

Print
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Пенков, Марков и партньори” гр. София
Адрес: гр. София, жк. Изток, ул. Тинтява 13Б, ет.6
Тел.: 02/ 971 39 35
Е-mail: lawyers@penkov-markov.eu

Адвокатска кантора Цветкова и партньори гр. София

1
Адвокатска кантора Цветкова и партньори гр. София
Адрес: гр. София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет.1
Тел.: +359 2 981 40 50, +359 2 981 84 52
Е-mail: office@tzp.bg

Ваня Емилова Димитрова – адвокат гр. Велико Търново

1
Ваня Емилова Димитрова – адвокат гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново; ул. България 2, ет. 1
Тел.: 062 621264
Е-mail: vania.e.dimitrova@abv.bg

Валери Георгиев Вълев – адвокат гр. Велико Търново

1
Валери Георгиев Вълев – адвокат гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Тодор Балина 11Б
Тел.: 0886664446

Благой Христов Златанов – адвокат гр. Велико Търново

1
Благой Христов Златанов – адвокат гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Христо Смирненски 5, ет. 1
Тел.: 0899 286749
Е-mail: adv.zlatanov@yahoo.com

Бисерка Йосифова Божкова – адвокат гр. Велико Търново

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.
Бисерка Йосифова Божкова – адвокат гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Цанко Церковски 24
Тел.: 0886896968
Е-mail: biserka1bojkova@gmail.com

ВИП Консулт – Адвокатска кантора гр. Варна

Judge and gavel in courtroom --- Image by © Ocean/Corbis
ВИП Консулт – Адвокатска кантора гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Омуртаг 20, ет.2, ап.8
Тел.: +359 887 55 66 32

Албина Анева – Адвокат гр. Благоевград

128
Албина Анева – Адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 6
Тел.: 0888505040, 073 882278
Е-mail: albina_aneva@abv.bg

Аделина Методиева Ангелова – адвокат гр. София

dwi-dui-lawyer-asheville
Аделина Методиева Ангелова – адвокат гр. София
Адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5
Тел.: 02 8665493

Лора Ангелова Ангелова – адвокат граждански дела гр. Сливница

9166
Лора Ангелова Ангелова – адвокат граждански дела гр. Сливница
Адрес: гр. Сливница, пл. Съединение 1
Тел.: 0886 815 380
Е-mail: lora3290@abv.bg