Категория: Благоевград

Албина Анева – Адвокат гр. Благоевград

128
Албина Анева – Адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 6
Тел.: 0888505040, 073 882278
Е-mail: albina_aneva@abv.bg

Симеон Димитров Попов – адвокат гр. Сандански

1
Симеон Димитров Попов – адвокат гр. Сандански
Адрес: гр. Сандански, ул. Мара Бунева 1
Тел.: 0887916291
Е-mail: simeon7108@abv.bg

Жасмина Танасова Тюлекова – адвокат гр. Сандански

1
Жасмина Танасова Тюлекова – адвокат гр. Сандански
Адрес: гр. Сандански, ул. Плиска 5
Тел.: 074621352; 0899193348
Е-mail: jasmin1963@abv.bg

Елена Благоева Попова – адвокат гр. Сандански

1
Елена Благоева Попова – адвокат гр. Сандански
Адрес: гр. Сандански, ул. Мара Бунева 18
Тел.: 0888201923
Е-mail: adv.elenapopova@gmail.com

Цвета Валентинова Рангелова – адвокат гр. Благоевград

1
Цвета Валентинова Рангелова – адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32-партер
Тел.: 0887788446
Е-mail: cveta_rangelova@abv.bg

Стефка Фильова Коемджиева – адвокат гр. Благоевград

1
Стефка Фильова Коемджиева – адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров 12, ет. 2
Тел.: 073882819; 0886437551
Е-mail: stefkak@hotmail.com

Силвия Валентинова Несторова – адвокат гр. Благоевград

1
Силвия Валентинова Несторова – адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Г. Измерлиев 1
Тел.: 0887664498
Е-mail: silviq_nes@abv.bg

Василка Георгиева Христова – адвокат гр. Благоевград

1 (1)
Василка Георгиева Христова – адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Христо Татарчев 27
Тел.: 073 887817, 0888264463

Марян Иванов Биков – адвокат гр. Благоевград

1
Марян Иванов Биков – адвокат гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 6
Тел.: 073880808; 0878824916; 0879260167
Е-mail: advbikov@abv.bg

Димитринка Йорданова Миленкова – Гражданско и търговско право – адвокат гр. Симитли

1
Димитринка Йорданова Миленкова – Гражданско и търговско право – адвокат гр. Симитли
Адрес: гр. Симитли, ул. Христо Ботев 25
Тел.: 0889103273; 0887790246
Е-mail: dimitrina.milenkova@gmail.com