Категория: Кърджали

Лиляна Веселинова Димова – нотариус (658) гр. Кърджали

1
Лиляна Веселинова Димова – нотариус (658) гр. Кърджали
Адрес: гр. Кърджали, ул. Васил Левски 2 - партер
Тел.: 036 129 568, 088 689 2083
Е-mail: liljanadimova@abv.bg