Категория: Пазарджик

Анета Любенова Илкова 423 – Нотариус Пазарджик

notary-services
Анета Любенова Илкова 423 – Нотариус Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
Тел.: 034 420 726, 0888352484
Е-mail: notarius_ilkova@ abv.bg

Александър Николов Чалъков – адвокат гр. Пазарджик

not_f
Александър Николов Чалъков – адвокат гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Есперанто 7
Тел.: 0878777087
Е-mail: fbm@abv.bg

Георги Стоянов Захариев – ЧСИ гр. Пазарджик

20
Георги Стоянов Захариев – ЧСИ гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 9, ет. 2
Тел.: 034 990 004, 0888694888
Е-mail: zahariev.g.888@gmail.com

Таня Запрянова Дъбова – Нотариус 422 гр. Пазарджик

notary
Таня Запрянова Дъбова – Нотариус 422 гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
Тел.: 0888403432, 034 420 726
Е-mail: notarius_dabova@abv.bg

Кръстьо Петков Кърпаров – адвокат гр. Пазарджик

law book,balance and gavel
Кръстьо Петков Кърпаров – адвокат гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик; ул. "Иван Вазов" 9, ет. 1, офис 2
Тел.: 034/ 446043; Факс: 034/ 446043; 0888435982

Нели Веселинова Ивчева – Нотариус гр. Пазарджик

Woman's hand with stamping documents
Нели Веселинова Ивчева – Нотариус гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. “Александър Стамболийски” № 39
Тел.: 034/917178; 034/917179
Е-mail: n.ivcheva@abv.bg

Църцаров и Бабачев – Адвокатско дружество гр. Пазарджик

Law and justice concept
Църцаров и Бабачев – Адвокатско дружество гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. “Хан Омуртаг” № 2
Тел.: 034-444383
Е-mail: office@lawyerco-pz.com

Васил Костадинов Бараков (886) – Частен съдебен изпълнител гр. Пазарджик

notary-bond
Васил Костадинов Бараков (886) – Частен съдебен изпълнител гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазаржик, ул.Пейо Яворов 6 ет. 2, ап. 1
Тел.: 034/ 460412
Е-mail: v_barakov@abv.bg

Минчо Златанов Даскалов – Нотариус гр. Пазарджик

Notary-Public-Law
Минчо Златанов Даскалов – Нотариус гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Цар Шишман" № 12, ет. 2, офис № 3
Тел.: 0887556535
Е-mail: notadaskalov@mail.bg

Георги Николов Самарджиев – частен съдебен изпълнител гр. Пазарджик

7d23383889fc
Георги Николов Самарджиев – частен съдебен изпълнител гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Петко Машев" 9 партер
Тел.: 034/ 460 420; 0895 44 23 13
Е-mail: gsamardzhiev885@gmail.com