Категория: Търговище

Валентин Нейчев – Адвокат гр. Търговище

images (1)
Валентин Нейчев – Адвокат гр. Търговище
Адрес: гр. Търговище, бул. Митр. Андрей 85
Тел.: 0878728383
Е-mail: neychev.valentin@gmail.com

Анелия Емилова Ананиева-Загорова – частен съдебен изпълнител гр. Търговище

9166
Анелия Емилова Ананиева-Загорова – частен съдебен изпълнител гр. Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. "Георги Бенковски" 1 вх. А, ет. 2
Тел.: 0601/ 63531; 0887 24 28 68; Факс: 0601/ 63531
Е-mail: ani_zagorova@abv.bg

Юлиян Петков Йорданов (497) – нотариус гр. Попово

изтеглен файл (1)
Юлиян Петков Йорданов (497) – нотариус гр. Попово
Адрес: гр. Попово, ул. Кирил и Методий 3
Тел.: 0608/ 2 14 75
Е-mail: juliannot@mail.bg

Кинка Пенева Генчева (317) – нотариус гр. Търговище

i9-paperwork
Кинка Пенева Генчева (317) – нотариус гр. Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Стефан Караджа 4, партер
Тел.: 0601/ 664 16; 0601/ 642 45
Е-mail: kinka.gencheva@abv.bg