Категория: Хасково

Владилена Томова Сиртова 079 – Нотариус Хасково

IMG_28032018_141906_0
Владилена Томова Сиртова 079 – Нотариус Хасково
Адрес: Хасково, бул. България 55-Б, етаж 1
Е-mail: malex@abv.bg

Милен Стефанов Крушев (652) – Нотариус Свиленград

A person at a desk using a stamp or corporate seal on documents
Милен Стефанов Крушев (652) – Нотариус Свиленград
Адрес: Свиленград, ул. Георги Бенковски 5
Тел.: 0379 63222
Е-mail: m_c_k@abv.bg

Румяна Николова Велева (398) – Нотариус Димитровград

i9-paperwork
Румяна Николова Велева (398) – Нотариус Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, бул. Г.С.Раковски 13, запад
Тел.: 039 163 430
Е-mail: rumqna_veleva@abv.bg

Десислава Иванкова Славейкова (698) – Нотариус гр. Хасково

1
Десислава Иванкова Славейкова (698) – Нотариус гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Отец Паисий 36, ет. 1 (сградата на Тексим Банк АД)
Тел.: 0879 958 586, 038 642 261, 038 642 262
Е-mail: deeizy@abv.bg

Димитър Аврамов – Адвокат гр. Хасково

1
Димитър Аврамов – Адвокат гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Драгоман 14, етаж 2
Тел.: 0888229736

Николета Маринова Кавакова – ЧСИ гр. Хасково

slider_img_2
Николета Маринова Кавакова – ЧСИ гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано 6, ет. 1
Тел.: 038 620 506, 0894746460
Е-mail: office@kavakova.bg

Росица Бойкова Руканова (669) – Нотариус гр. Димитровград

notarysign
Росица Бойкова Руканова (669) – Нотариус гр. Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, ул. Цар Борис I 8, вх. А
Тел.: 0391/ 96669; 0887628089
Е-mail: r.rukanova669@notary-chamber.bg

Гергана Петкова Велчева (660) – Нотариус гр. Хасково

изтеглен файл
Гергана Петкова Велчева (660) – Нотариус гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Добруджа 5
Тел.: 038/ 620624; 0899242983
Е-mail: g.velcheva660@notary-chamber.bg

Калинка Стайкова Араклиева (771) – Частен съдебен изпълнител гр. Хасково

notary-bond
Калинка Стайкова Араклиева (771) – Частен съдебен изпълнител гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Преслав 31 ет. 3, офис 12
Тел.: 038/ 622868; 038/ 626 662
Е-mail: araklieva@dir.bg

Христина Йорданова Колева (81) – нотариус гр. Хасково

images
Христина Йорданова Колева (81) – нотариус гр. Хасково
Адрес: гр. Хасково, ул. Христо Ботев 1, офис 106
Тел.: 038/ 662 966
Е-mail: notarius_081_koleva@abv.bg