АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „Пенков, Марков и партньори” гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

София
гр. София, жк. Изток, ул. Тинтява 13Б, ет.6
lawyers@penkov-markov.eu

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България.

При създаването си през 1990 г., веднага след демократичните промени в България, четиримата учредители практически дават правни съвети по всички стопански проблеми, възникнали за клиентите. Практиката показва, че не е достатъчно да се предоставят на клиентите общо теоретични съвети, а на базата на конкретното познаване на специфичните условия и стъпвайки върху богатия опит, следва да се изготви приложим в практиката съвет. Съвет създаващ сравнителни предимства пред конкуренцията.

С утвърждаването на свободните пазарни отношения, последователно се изграждат работни групи в отделните области на правото, които сега са включен в сферите на дейност.

Нашият екип съчетава спокойствието и дълбочината на опитните адвокати с желанието и търсенията на младите колеги, но винаги обединени от отдаденост към проблема и индивидуалния подход към клиента. Ние не се задоволяваме само да информираме и коментираме променящия се свят, а активно участваме в тези промени. Търсим винаги най-доброто решение, даващо отговор на предизвикателствата и отговарящо на конкретните нужди на клиента. Така се създава истинската услуга по мярка.

Ето защо нашите клиенти не получават първия възможен правилен съвет, а възможно най-добрия съвет, осигуряващ ефективност и пълен комфорт за всички.

Постигнатите от нас резултати, от основаването на фирмата досега, са основание да се наредим сред лидерите на пазара на правни услуги, служейки за пример на много други български правни фирми.

В богатата история на „Пенков, Марков и партньори“ е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите.

„Пенков, Марков и партньори“ е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, след това и ISO 9001:2008, а по настоящем – ISO 9001:2015.

През 2008 г., качеството и изключителният професионализъм на дружеството и на адвокатите, работещи в него, бяха потвърдени и от Business Superbrands Bulgaria, които признаха търговската марка „Пенков, Марков и партньори” за една от най-силните бизнес марки в България за годината.

За втори път през 2015 г. и отново през 2017 г. „Пенков, Марков и партньори” стана носител на Superbrands, свидетелство за изключителната репутация на марката сред настоящи и потенциални клиенти, партньори и инвеститори.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
Постепенно в годините на прехода и установяването на свободните пазарни отношения в България, първоначално дори при липса на съответна изрична законова уредба, PM&P консултира чуждестранни и български клиенти при създаването на търговски дружества, холдинги, както и при утвърждаването на добри практики в областта на финансиранията, договорите за кредит, договорите за лизинг и др.

Гордост е, че PM&P участва в утвърждаването на европейските принципи и добри практики в областта на конкуренцията, забранените споразумения и защитата на потребителите.

В областта на информационните технологии и медиите PM&P е пионер при въвеждането на общи условия в защита на потребителите, в момент, когато те изобщо отсъстват. Същото се отнася и за областта на телекомуникациите, енергетиката и възобновяемите енергийни източници, като този подход води до включването на експерти на адвокатското дружество в работни групи в различни министерства и неправителствени организации за създаването на нови, хармонизирани с европейското законодателство закони. Това значително увеличава общото ниво на професионализъм и опит на екипа на PM&P.

Всичко това води до реалната възможност да се дават само конкретни и практически насочени съвети и цялостни консултации на клиентите на дружеството в съответните области. Правно организационното средство за това е създаването на специализирани работни групи в отделните сфери на дейност.

НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Търговско и дружествено право
  • Държавни регулации
  • Данъчно право
  • Недвижимо имущество и развитие на проекти
  • Банково, финансово право и капиталови пазари
  • Процесуално представителство и арбитраж
  • IT, медии и телекомуникации
  • Енергетика, възобновяеми енергийни източници и природни ресурси
  • Фармация


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/layouts/default.php on line 41

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.