Адвокатско Дружество Симеонов и Синове гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

София
гр. София, ул. Княз Борис 57, вх. Б, ет. 1, ап. 1
office@simeonov-sons.com

Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ и СИНОВЕ” е правоприемник на адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ” , която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов.
Кантората предлага висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: наказателно право, гражданско право, търговско право, облигационно право, банково право, застрахователно право, вещно право, трудово право, административно право, финансово право, данъчно право, митническо право и международно частно право.
УСЛУГИ
- учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация
- изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози
- подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права
- изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им
- предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното и митническото право
- предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на АПК и ЗАНН
- правна помощ при сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори
- правна помощ и процесуално представителтсво при подготовката и воденето на граждански, наказателни (административен и общ характер) и арбитражни дела в страната и в чужбина
- абонаментно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/layouts/default.php on line 41

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.