Адвокатска кантора

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

София
ул. Искър 16 вх.Б ет.3 (вход откъм ул. Будапеща)
mayer_geron@abv.bg, adv_geron@yahoo.com

  1. Какви услуги предлага кантората ?

Юридически консултации, участие в преговори , изготвяне на договори, процесуално представителство и защита на местни и чуждестранни лица пред всички съдилища и органи в страната

  1. Адвокати :

Елена Иванова, Майер Герон

За нас

  1. Кога е основана кантората ?

Основана през 1994 г. От адв. Йсиф Герон-възпитаник на немска езикова гимназия гр.Бургас  и магистър по право от Софийския университет Климент Охридски

  1. В кои сфери на правото работи кантората ?

Кантората е специализирана в търговското и административно право

Защита на всички видове правни гражданскоправни спорове, Съпътстване на покупки и продажби на недвижими имоти, Управление на недвижими имоти на собственици живеещи в чужбина, Доброволни и съдебни делби ,Регистрация на търговци и  търговски дружества , Абонаментно правно обслужване на фирми, Защита по административни производства пред органите на администрацията и административните съдилища , Търговски спорове , Управление на недвижими имоти на собственици, живущи извън България. От март 2007 г. кантората разполага с трима регистрирани медиатори и осъществява медиация по граждански, търговски и административни дела.

  1. Езици на който се работи в кантората ?

английски, руски, немски

Кантората има кореспонденти в следните държави:
Израел
Германия
Великобритания
САЩ
Русия
Индия
Турция
и др.

Услуги

В областта на семейно, наследствено, вещно недвижими имоти

Контакти
София
ул. Искър 16 вх.Б ет.3 (вход откъм ул. Будапеща)
0889635298; 0889304292
mayer_geron@abv.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.