АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДУРЕВА И МИЛЕНКОВА гр. СОФИЯ

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
София
гр. София, ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 2
elkadureva@gmail.com

ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
ПРАВНА ЗАЩИТА
Адвокатско дружество „Дурева и Миленкова” работи с изключитнелно компетентни и подготвени специалисти и предлага правни услуги , от които се нуждае всеки клиент, независимо дали е физическо лице или юридическо лице.

КОНСУЛТАЦИИ
Дружеството извършва юридически консултации и изготвя документи на юридичедси и физически лица - Администратори на лични данни, по Регламента за защита на лични данни, в сила от 25.05.2018г.
Дава консултации на търговски дружества, в областта на търговскoто, трудовото и облигационното право. Консултира физически лица в областите-семейно, трудово, вещно и облигационно право.

ПРОЦЕСУАЛНА ЗАЩИТА
Изготвя искови молби и завежда граждански и търговски дела, осъществява защита по съдебни производства, арбитражни дела и изпълнителни дела.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подготвя документация за обявяване и за участие в обществени поръчки. Участва в комисии. Осъществява защита при обжалване на решения по ЗОП пред КЗК и ВАС.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Изготвя молби за откриване на производства по несъстоятелност. Осъществява процесуална защита по такива дела. Извършва преценка и консултации в областта на несъстоятелността.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
Адвокатите са с голям професионален опит Отговорни и коректни. Работят с ентусиазъм и голяма професионална отговорност. Дружеството и адвокатите в него са регистратори на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Правно обслужване на търговски дружества
Основни области на специализация на дружеството са консултации, изготвяне на документи и правна защита в областта на търговското право. Дружеството извършва правни дейности и съдействие по трудово право, спорове по различни видове договори, спорове за собственост, данъчно право, административно право, ЗДДС и Закона за обществетите поръчки, ЗЗЛД и други.

Често задавани въпроси
1 Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото
Подготовка, консултиране и изготвяне на документи по искови производства
Процесуална защита по съдебни арбитражни дела.
2 Медиация
3 Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други
4 Подготовка на нотариални актове
5 Регистърни производства и изготвяне на документи

Работно време :
Понеделник - Петък : 09:00 часа 17:30 часа
Събота - Неделя Почивен

Допълнителни контакти


dureva@dureva-milenkova.com


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/layouts/default.php on line 41

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.