Адвокатско дружество Жанета Димова и Христо Коев - Адвокат Велико Търново

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
Велико Търново
гр. Велико Търново, бул. Васил Левски 3

Адвокатско дружество Жанета Димова и Христо Коев предлага следните услуги:

  • Консултиране, процесуално представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
  • Комплексно /абонаментно/ правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
  • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации и т.н.
  • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  • Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Дружеството защитава интересите по казуси свързани с Кодекса за застраховането.

Процесуално представителство и защита по дела срещу РЗОК/НЗОК.

Основни области на специализация на дружеството са спорове по различни видове договори за собственост, наследяване, семейно право, дело по Закона за защита от домашно насилие, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес.

Може да се свържете с нас на телефон:

Жанета Димова - 0888 121 995
Христо Коев - 0888 121 973

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.