Адвокат Светозар Арнаудов

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
София
София, бул. Цар Борис ІІІ № 19
info@advokatarnaudov.com

Адвокат Светозар Арнаудов e съдружник и управител на Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова".

Адвокатско дружество "Арнаудов и Узунова" разполага със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и партньорски кантори в Германия и Испания, като по този начин предлага на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България, Германия и Испания:
  • Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
  • Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
  • Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
  • Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
  • Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
  • Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Основни области на специализация на дружеството са спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашното насилие, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес.

Дружеството защитава интересите на военнослужещи по дела, свързани със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Правилника за неговото прилагане (полагане на извънреден труд, уволнение и други).

Имаме голям опит и по разрешаване на казуси, свързани с енергийната ефективност (обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи, паспортизация, извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, ЕСКО договори и т.н. ).

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания или при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане от повече адвокати на дружеството, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото (казуса). Това се прави с цел извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти. На ключови съдебни заседания се явява лично и адвокат Светозар Арнаудов, дори когато той не е водещ адвокат по дадено дело.

Изградената система за работа в нашето адвокатско дружество гарантира конфиденциалност  и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата. Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали сме получили призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да можем своевременно да реагираме за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.
Под ръководството на адвокат Светозар Арнаудов и адвокат Николина Узунова работят опитни специалисти: адвокат Ивелина Христова, адвокат Мария Михалкова, адвокат Веселин Пенчев, адвокат Симеон Джамбазов, адвокат Димитър Милев, адвокат Меглена Галчева, адвокат Жана Колева, адвокат Ива Панайотова, адвокат Десислава Петкова, адвокат Биляна Байрактарова, адвокат Дичко Янев, адвокатски сътрудници София Арнаудова и Анелия Иванова, технически сътрудник Стоян Арнаудов, преводачи Росица Тодорова и Венета Ночева, счетоводител Тоска Христева.

Контакти


За всички кантори:

0894 36 79 35, 0888 52 04 65, 0877 133 899
Skype: svetozar.arnaudov
e-mail: info@advokatarnaudov.com

Кантора София

София - 1612
бул. "Цар Борис ІІІ" № 19, до вх. Б, партер (до сградата на "Алианц")
Вижте на картата
тел. 02 491 39 49
GSM: 0894 36 79 35, 0888 52 04 65,
0877 133 899
факс:  02 491 39 49

Кантора Пловдив

Пловдив 4000,
ул. "Ф. Ж. Кюри" № 28, ет. 2
(до Съдебната палата)
Вижте на картата
тел. 032 52 54 98,     032 57 03 57
GSM: 0898 51 86 83, 0898 70 21 62

Кантора Варна

Варна 9000, ул. "Юджин Скайлер" № 1,
ет. 1, офис 4 (зад хали "Шипка")
Вижте на картата
тел.  052 919 764
0896 75 00 01, 0877 13 38 99,
0888 52 04 65

Кантора Бургас

Бургас - 8000
ул. "Ген. Гурко" № 7А, ет. 1, офис 1А
(зад Съдебната палата)
Вижте на картата
тел. 056 919 888
0877 133 899, 0888 520 465,
0894 367 935

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.