Адв. Полина Величкова - гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
София
гр. София, бул. Г. С. Раковски 111, етаж 4, офис 20
velichkova_consult@abv.bg

Адв. Полина Величкова от Софийска Адвокатска Колегия предлага на своите клиенти еднократна (във връзка с конкретен въпрос) или абонаментна правна помощ и съдействие, и процесуално представителство по казуси от различни области на правото. Развива своята дейност като адвокат при стриктното спазване на конфиденциалност, максимална защита на правата и законните интереси на клиента, бързина и ефективност при правното обслужване.

Адв. Величкова има богат професионален опит в процесуалното представителство по граждански, търговски и административни дела. В своето професионално развитие досега е показвала най-добри резултати при разрешаването на казуси в сферата на застрахователното и банково, търговско и гражданско право, но продължава да развива ежедневно своите професионални знания и компетентности и в други правни дисциплини.

Образование:

  • Софийски университет "Св. Климент Охридски" – специалност "Право", специализация "Правораздаване", образователно квалификационна степен - магистър /1998 – 2003 г./
  • Университет за национално и световно стопанство – гр. София – специалност "Бизнес администрация", образователно квалификационна степен - магистър /2008 – 2013 г./

Членства:

  • Редовен член на Софийска адвокатска колегия, вписан в Единен адвокатски регистър под рег. № 1200644810
  • Сертифициран медиатор, вписан в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на РБ под рег. № 20080903005/03.09.2008г.

Езици: немски, испански и английски език

ПРАВНИ УСЛУГИ:

застрахователно право;
банково право;
търговско право;
процесуално представителство пред съд;
вещно право и недвижими имоти;
трудово право;
административно право и процес;
медиация;

 

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.