Велислав Петров (879) - Частен съдия изпълнител гр. Ловеч

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Ловеч
гр. Ловеч, бул. България 5, ет. 2
office@velislavpetrov.com

С влизането в сила на Закона за частните съдебни изпълнители държавата възложи на частните съдебни изпълнители широки правомощия в областта на принудителното изпълнение на частни притезания и публични вземания на територията на съответния окръжен съд.


    Частният съдебен изпълнител извършва следните основни действия:

 

  • Принудително събиране на парични вземания
  • По възлагане на органите, компетентни да установят публични вземания, принудително събиране на публични държавни вземания
  • Принудително въвежда във владение на недвижими имоти и предава движими вещи
  • Осъществява принуда срещу осъдените да изпълнят определено действие или бездействие
  • Налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства
  • Извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства в рамките на производството по несъстоятелност
  • По възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество или извършва продажба на такова по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс
  • Други действия на Частния съдебен изпълнител на осн. чл. 18 ЗЧСИ

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.