ДИМИТРИНКА МАРКОВА ПЕТРУНОВА - адвокат гр. Стара Загора и гр. София

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
София, ул. Георги С. Раковски 99, ет.8, офис 12
adv.petrunova@abv.bg

Кантора: гр. Стара Загора , ул. Цар Калоян 46, ет. 1, офис 1
Повече:
адвокат ДИМИТРИНКА МАРКОВА ПЕТРУНОВА
"магистър "Право" СУ Кл.Охридски
магистър „Право на ЕС” СУ ”Климент Охридски” .
адвокат, вписан в Старозагорска Адвокатска Колегия на 01.02.1994г.
медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП на РБ под №20060301007.
Предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области:Административно право, Търговско право, Гражданско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно право. Особено внимание се отделя на предоставянето на качествени правни услуги в сферата на устройство на територията, строителство, недвижими имоти, енергетика, администрация и регулиране, процесуално представителство и арбитраж.
Провежда процедури по медиация като алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.