Елена Топузанова - адвокат гр. Бургас

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Бургас
гр. Бургас, ул. "Иван Шишман" 20, ет. 1, офис 3
056/ 844 981; 0888 111 800
topuzanova@lex.bg

Адвокат Елена Топузанова работи от 2002г. Член е на Софийска адвокатска колегия и Арбитър в Арбитражния съд при БНКР - гр. Варна.
Дейност
Коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни гражданско-правни области:
вещно- право на собственост; защита правото на собственост; реституция, земеделски земи, сделки с недвижими имоти, изготвяне на договори,нотариални актове, пълномощни и др.
облигационно право - изготвяне на граждански и търговски договори; сделки по управление и разпореждане с имущества и права; обезпечения, гаранции, ипотеки и др;
наследствено и семейно право – бракоразводни, издръжки, право на наследяване и други.
Търговско и корпоративно право – Правно обслужване на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел. Учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване, представителство пред държавни и съдебни органи, както и пред други физически и юридически лица.
трудово право – защита правата на работника и работодателя, трудовоправни консултации
Административно право – оспорване на административни актове и процесуални представителство по дела от административен и административно-наказателен характер
процесуално представителство - правна помощ и защита при подготовката и воденето на съдебни и арбитражни дела; изпълнително и охранителни производства; съдебна делба и др.
авторски и сродни права – защита авторски права върху компютърни програми и бази данни, изготвяне на договори, регистрация на търговски марки патенти и други.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.