Елица Боянова Христова-Цебова (743)– Частен съдебен изпълнител гр. Кюстендил

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Кюстендил
гр. Кюстендил, ул. Полковник Стефан Манов 7 ет. 3, офиси 9, 10
kantora@elitsa-hristova.com

Елица Боянова Христова-Цебова извършва дейността си в район Кюстендил.


Дейност:
Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд .
Правомощия
При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :
да проучва имуществото на длъжника;
да прави справки;
да набавя документи, книжа и др.;
да определя начина на изпълнение;
да бъде пазач на описаното имущество;
да бъде управител на обезпеченото имущество;
да посредничи за спогодба между страните;
да бъде депозитар;
да предаде заложеното имущество;
да продаде заложеното имущество;
да връчва съдебни призовки и книжа.
Процедури
При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :
събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.