Ивайло Кънев Иванов - адвокат гр. Варна

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
Варна
Варна, ул. Дрин 1, вх. Е
ivo780527@abv.bg

Завършил съм право в Технически университет - гр.Варна прeз 2004г. Практикувам като адвокат, вписан в Адвокатска колегия Варна от 2006г. и към момента

Извършвам устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвяне на книжа - молби, тъжби, заявления и други, свързани с възложената от клиента работа; представителство на доверители и подзащитни и защита на правата и законните им интереси пред органи на съдебната власт, административни органи и служби, както и пред физически и юридически лица.

Практиката ми изисква активна работа с MS Office – MS Excel и MS Word, с които се справям успешно.
Притежавам шофьорска книжка, кат. „В”. Често поемам служебни ангажименти извън гр.Варна, което налага командировки и се определям като активен шофьор.

Практиката ми като адвокат на свободна практика изизсква добра организация на работата и комуникация с клиенти/доверители/ и колеги юристи - адвокати, дознатели, прокурори, съдии и др. Усъвършенствал съм тези си качества и умения, вкл. работя при строга конфиденциалност и лоялност към всички. Ползваме една кантора съвмество с трима колеги - адвокати, с които обменяме опит и знания. Отговорен съм за административната организация в адвокатската кантора.

Предоставяните от Адвокат Ивайло Иванов правни услуги се свеждат до:

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

* Консултации в областта на гражданското право
* Процесуално представителство, защита и съдействие при водене на граждански дела
* Представителство в производството по издаване на изпълнителен лист, образуване на изпълнително дело, представителство в хода на изпълнителното производство
* Представителство и защита в заповедното производство

ВЕЩНО ПРАВО

* Консултации в областта на вещното право
* Съдействие и подготовка на документи за сключване на предварителен и окончателен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
* Проучване на недвижими имоти
* Изготвяне на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, дарение, замяна, учредяване на ограничени вещни права /право на ползване, право на строеж/ и др.
* Представителство пред нотариус
* Процесуално представителство и защита по дела

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

* Консултации в областта на административното право
* Изготвяне на възражение срещу Акт за установяване на административно нарушение
* Обжалване на Наказателни постановления
* Представителство пред държавни и общински органи.


Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in /home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/layouts/default.php on line 41

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.