Ивелина Борисова Божилова - ЧСИ гр. Бургас

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Бургас
гр. Бургас, ул. Иван Шишман 4, ет. 2
office@ivelinabozilova.com

Ивелина Борисова Божилова е Частен Съдебен Изпълнител.
Практикува в град Бургас.
Процедури
При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :
* събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
* извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
* налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
* по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
* по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
* извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.