Людмила Мурджанова - Частен съдебен изпълнител гр. Пловдив

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Пловдив
гр. Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри 18, Ет. 1, офис 1 и 2
L@murdjanova.com, kantora@murdjanova.com

Частен съдебен изпълнител Людмила Мурджанова е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд Пловдив.

При изпълнение на своята дейност Частен съдебен изпълнител Людмила Муржанова има следните правомощия:

  • да проучва имуществото на длъжника
  • да прави справки
  • да набавя документи, книжа и др.
  • да определя начина на изпълнение
  • да бъде пазач на описаното имущество
  • да връчва съдебни призовки и книжа
  • да бъде управител на обезпеченото имущество
  • да посредничи за спогодба между страните
  • да бъде депозитар
  • да предаде продаде заложеното имущество
ПРОЦЕДУРА

 


При представяне на акт подлежащ на изпълнение, ЧСИ Людмила Мурджанова, може да извършва следните процедури: събира вземания на физически и юридически лица, налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства, предаване на движими вещи, извършва запечатване на помещения, оборудвания и превозни средства. Като член на Камарата на Частните съдебни изпълнители, Людмила Мурджанова гарантира на своите клиенти спазване на законите на Република България, етичните норми и професионалната тайна. Частен съдебен изпълнител – рег. № 819.
Тарифите на отделните действия на ЧСИ Людмила Мурджанова са определени в тарифите, разноските и таксите към закона за частните съдебни изпълнители.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.