Силвия Косева - Частен съдебен изпълнител гр. Велико Търново

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. Цанко Церковски 38, вх.В
silvi_kosseva@abv.bg

Силвия Косева e Частен съдебен изпълнител, който извършва принудително изпълнение на съдебни решения и събира вземания на физически и юридически лица. ЧСИ Силвия Косева, защитава обществения интерес, като се ръководи от принципи на камарата, върховенството на закона, прозрачност, отговорност и професионализъм.
Частният съдебен изпълните е лице, на което държавата е възложила изпълнение на частни и публични вземания и предоставя правото да извършва дейности като:
- събиране на вземания от физически и юридически лица
- налагане на запор на движими вещи и недвижими имоти
- запечатване на помещения, оборудване и превозни средства
Тарифите на действия, извършвани от Частен съдебен изпълнител Силвия Косева са определени в таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители. ЧСИ Силвия Косева е избрала да защитава интереса на обществото и да поддържа високо доверие и уважение на обществеността.
Частният съдебен изпълнител има правото да: да бъде управител на обезпеченото имущество, прави справки, определя начина на изпълнение, набавя книжа и документи и проучва имуществото на длъжника. Като член на Камарата на Частните съдебни изпълнители, ЧСИ Силвия Косева гарантира пред своите клиенти, спазване на законите на Републиката, етична норма и професионална тайна.

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.