Юлия Данова – Адвокат Варна

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

България
Варна
гр. Варна, ул. Добротица 3
iulia.danova@abv.bg

Юлия Данова е адвокат с дългогодишен опит. Занимава се с разрешаването на правни проблеми от всякакво естество. Богатият набор от правни услуги, които кантората й предлага, могат да удовлетворят всеки клиент.

 

Адвокат Юлия Данова извършва следните услуги в областта на:

 

            Гражданското право:

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси;
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела;
 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство;
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества;
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;

 

            Наказателно право:

 • защита при действия на дознанието, следствието и прокуратурата;
 • защита при привличане като обвиняем в досъдебното производство;
 • защита при привличане като подсъдим в наказателното производство;
 • предявяване на частни тъжби срещу престъпления от частен характер;
 • поддържане на гражданско обвинение за престъпления от общ характер;
 • предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство;
 • съдействие при молби за помилване и предсрочно освобождаване;
 • съдействие при водене на производства за съдебна реабилитация;

 

          Семейно и наследствено право:

 • консултиране и изготвяне на брачни договори;
 • разводи по взаимно съгласие и по исков ред;
 • консултиране при домашно насилие;
 • искове за издръжка и за родителски права;
 • консултиране при осиновяване на деца;
 • искове за установяване на произход;

 

            Европейско право:

 • консултиране упражняването на права в Европейския съюз;
 • водене на искове за нарушени човешки права пред ЕСПЧ;
 • водене на искове за нарушени права пред Съда на ЕС;
 • съдействие при разработване на европейски проекти;
 • правно консултиране на кандидати за еврофинансиране;
 • правно консултиране и администриране на европроекти;

 

            Международно право:

 • консултиране на участието в международни конференции;
 • представителство пред международни съдилища и арбитраж;
 • съдействие за предоставяне убежище и статут на бежанец;
 • установяване значението на чуждестранни норми и договори;
 • правно консултиране на международни търговски дейности;
 • участие в преговори и договаряне с чуждестранни лица;

 

            Административно право:

 • оспорване на административни актове по административен ред;
 • оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция;
 • оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция;
 • оспорване на наказателните постановления;
 • производства  за обезщетения;
 • защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията;
 • обжалване на определенията и разпорежданията на съда;
 • Касационна защита  пред Върховния  административен съд и др.


            Tърговското право:

 • Регистрация на търговци и търговски дружества, клонове, търговски представителства на чужди компании;
 • Преобразуване на търговски дружества;
 • Съдебна защита срещу незаконосъобразни решения на търговски дружества;
 • Изготвяне на договори и правно обслужване на търговски дружества;
 • Съдебна защита по търговски дела;

  Вещното и Облигационното право:

 • Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси;
 • Сделки с недвижими имоти;
 • Проучване на недвижими имоти и подготовка на документация по покупко- продажба;

  Трудово право:

 • Изготвяне на договори;
 • консултиране при наемане на работа;
 • изготвяне на вътрешно-фирмена трудова документация;
 • консултиране при подбор и съкращения на персонал;
 • консултиране при сключване на колективни трудови договори;
 • съдействие при воденето на колективни трудови спорове;
 • искове за неизплатени трудови възнаграждения;
 • оспорване на неоснователни дисциплинарни наказания;
 • реализиране на ограничена имуществена отговорност;
 • искове при неправилно прекратен трудов договор;

Някои от най-задаваните въпроси може да намерите ТУК

Компетентното правно обслужване на всеки клиент е основополагащо за кантората!

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.