Адвокатска кантора Латови гр. Враца

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ

Контакти

Враца
гр. Враца, ул.Полк. Лукашов 11, ет.1
latovi@abv.bg

 
Адвокатска кантора Латови има офиси в град Врада и в град Козлодуй. Извършва регистрация и пререгистрация на фирми (EТ, ООД, ЕООД, СД, КД, АД), изготвяне на нотариални актове и договори за продажба, наем, заем, изработка, дружество по ЗЗД (консорциум), договор за особен залог; регистрация на Юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) пред съда и вписване в ЦРЮЛНЦ; консултации в областта на семейно, наследствено, търговско, трудово право, наказателно право, осигурително право, административно право.
Други дейности:
 
- Консултации по банкови сделки
- Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози
- Правни анализи по приватизационни сделки
- Изготвяне на тръжна документация
- Процесуално представителство пред държавни и общински органи
- Обжалване на административни актове
- Консултации в областта на данъчното право
- Консултации по ЗУТ

 

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.