Държавата дава 120 336 лв. обезщетения по две дела пред ЕСПЧ

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/n/index.php</b> on line <b>41</b><br />

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 120 336 лв. обезщетения в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени на 02 май 2019 г. и 11 юни 2019 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

По делото "Вецев срещу България" ЕСПЧ е постановил нарушение на чл.8 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (право на зачитане на личния и семейния живот) по отношение на жалбоподателя. Той е изтърпявал мярка за неотклонение "задържане под стража" през 2015 г., когато научава, че брат му е починал. Направил е искане до съда да му бъде разрешено да присъства на погребението. Първоначално съдът разрешава конвоирането на жалбоподателя, но впоследствие отменя разпореждането, като намира че служителите на "Охрана на съдебната власт" не са оправомощени да го конвоират. Съдът е отхвърлил молбата на жалбоподателя, защото тя не е била изпълнима съгласно приложимите законови разпоредби. Според ЕСПЧ липсата на подобна преценка, без значение от крайния резултат от нея, води до липса на пропорционачност в намесата в правата на жалбоподателя на личен и семеен живот и е присъдил обезщетение в размер на 1500 евро за претърпените неимуществени вреди.

По делото "Йорданова и други срещу България" през 2018 г. ЕСПЧ намира нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията поради неизпълнение на влезли в сила административни актове за обезщетяване на трите жалбоподателки чрез акции. А през юли т.г. се произнася по процедурата за определяне на справедливото им обезщетение. Присъжда на две от тях по 20 015 евро, а на третата - 18 160 евро за претърпените имуществени вреди. Присъдени са още 1837 евро за разходи и разноски по делото. Съдът отхвърля претенциите на жалбоподателките за дивиденти и лихви, както и претенциите за неимуществени вреди, като счита, че намирането на нарушение представлява достатъчна обезвреда.

Източник: legalworld.com

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.