Отменят съдебните заседания във ВАС, СРС и съдилищата в цялата страна заради COVID-19

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/n/index.php</b> on line <b>41</b><br />

Върховният  административен съд (ВАС) отменя откритите съдебни заседания за срок от две седмици като превантивна мярка срещу разпространението на COVID-19. Изключение ще се прави само за делата по чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, за които се предвижда срок на разглеждане по –кратък от един месец, уточняват от съда.

Мярката се въвежда със заповед на председателя на ВАС Георги Чолаков и е в сила от 16 март 2020 година. Отложените съдебни заседания ще бъдат насрочени в извънредни и в допълнителни съдебни заседания и ще бъдат разгледани преди началото на съдебната ваканция.

От 9 март 2020 г. беше въведен тестов режим за дистанционен достъп на съдиите и съдебните помощници до деловодната система на ВАС. Тестът е част от превантивен план за действие в случай на по-мащабно разпространение на COVID-19 на територията на страната и цели да провери готовността на системата за работа при отдалечен достъп.

Софийски районен съд (СРС) също отменя за месец заседанията си с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на грип COVID -19-  срокът e до 10.04.2020 г. В този период няма да се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично  предвидени в чл.329, ал.3 ЗСВ. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен с нова заповед.

И Окръжен съд – Шумен взима специални мерки за превенция срещу разпространението на коронавируса у нас, след дадените от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) препоръки.

Отлага се разглеждането на делата в открити съдебни заседания за срок от 14 дни, считано от 11март 2020г., като при необходимост срокът може да бъде удължен. Това вече направиха и в Районния и Окръжния съд в Габрово.

В този срок по изключение ще се разглеждат наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение "задържане под стража"; дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по СК, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност и по Закона за защита от домашното насилие; дела, за които  закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, за осиновяване на дете.

В Шумен се преустановява и приемът на граждани в приемните към съдилищата и прокуратурите в Съдебна палата – Шумен; ограничава се и режима на достъп на граждани и адвокати до деловодствата и регистратурите на съдилищата и прокуратурите в Съдебна палата – Шумен, с изключение на гражданите и адвокатите, които са страни по дела, насрочени за разглеждане в посочения  14 дневен период, както и гражданите, които само при неотложна необходимост  желаят да подадат молби за свидетелства за съдимост и за удостоверения от ШОП.

При влизане в съдебната палата трябва да се използва  дезинфектант, а при необходимост и допълнителни предпазни средства - маски и др.

Посещаващите съдебната палата  граждани и адвокати трябва да изпълняват разпорежданията на органите на ОЗ "Охрана" във връзка с ограниченията, въведени за достъп до сградата, както и във връзка с предприетите мерки за задължителна дезинфекция на входа на съдебната палата (използване на дезинфектант, а при необходимост и допълнителни предпазни средства - маски и др., както и да се извършва термометричен контрол).

Гражданите и адвокатите ще могат да извършват справки за делата на посочените в интернет страниците на ШОС и ШРС телефони  на съответните деловодства, като по  пощата или по електронен път могат да подават молби и жалби. Ще се пренасрочат заседанията по делата, в съответствие с наложените срочни ограничения, като за това ще бъдат  уведомявани страните за датите на следващите заседания.

Служителите, които работят с граждани в Шумен задължително трябва да ползват ръкавици и маски, които да сменят на всеки два часа, като посочените предпазни средства трябва да се осигурят от съответния орган на съдебна власт.

Годишния отчет на Окръжен съд – Шумен, който традиционно се провежда в първата половина на март се отменя. За резултатите и анализите на дейността на ОС-Шумен през 2019г. ще бъде публикувано нарочно прессъобщение.

Със заповед на председателя на Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев се отсрочват и делата, насрочени за периода от 11 март 2020 до 10 април 2020 г. В посочения период ще се разглеждат само видовете дела, изброени в т. 1 – 7 от чл. 329 ал. 3 от Закона за съдебната власт.  Мярката се взима предвид относителната близост на населените места (Габрово Плевен) до Велико Търново, където бяха установени случаи на заразени с COVID-19 лица както и предвид това, че Апелативен съд – Велико Търново разглежда като въззивна инстанция дела от Окръжен съд – Габрово и Окръжен съд – Плевен.

По инициатива на председателя на Апелативен съд – Велико Търново, на 09 март 2020 г. е била свикана работна среща с всички административни ръководители на съдилища и прокуратури, помещаващи се в Съдебната палата във Велико Търново. На срещата е взето решение да се предприемат съвместни мерки между органите на съдебната власт за намаляване на риска от разпространение на заболяването в палатата, където ежедневно преминават стотици хора и рискът от заразяване е по-висок. Във всеки съд и прокуратура ще бъде създадена организация за цялостно измиване с подходящ дезинфекционен препарат на всички ползвани от него части на сградата. На всички входове на палатата ще бъдат поставени специални дезинфекциращи стелки за обувки, а също така и диспенсъри, заредени с дезинфекциращи гелове на алкохолна основа, като служителите на ГД "Охрана" ще следят всеки влизащ в сградата да ги използва. Необходимите материали са поръчани и към момента се очаква да бъдат доставени.

Членовете на Групата по условия на труд към Апелативен съд – Велико Търново са изработили и инструкции за съдиите и служителите с мерки за ограничаване разпространението на заболяването на работното място. Те са съобразени с публикуваните препоръки на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация и са утвърдени от председателя на съда. За всички помещения на Апелативен съд – Велико Търново с достъп до течаща вода ще бъдат осигурени антибактериални сапуни, а за останалите помещения – дезинфекциращи гелове. Създадена е организация за почистване на всеки два часа на работните повърхности и бравите на вратите в помещенията, в които се допускат външни лица – съдебната зала, деловодството и помещението на главният счетоводител и касиерът. Поръчани са ръкавици за ползване от служителите в деловодството и съдиите при работата им с дела и документи. Всички съдии и служители са инструктирани да ползват правото си на отпуск по болест дори при най-леки симптоми на настинка, както и по възможност временно да ограничат всякакви пътувания в чужбина.               

Превантивни мерки срещу заразата ще има и в Административен съд-Варна. "Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, като превенция срещу разпространението на грипа и острите респираторни заболявания, Административен съд – Варна се обръща с молба към Вас – гражданите, за справки по делата приоритетно да използвате интернет сайта на съда, както и посочените телефони. С цел бързото и ефективно информиране на заинтересованите страни по хода на делата, на сайта на съда има функционална възможност да се извършва справка и чрез достъпа до електронни съдебни дела. Посещенията в съда трябва да бъдат само при спешни и неотложни случаи, като съгласно огласените мерки от председателя на Националния кризисен щаб – генерал-майор Венцислав Мутафчийски, посетителите на институции следва да носят предпазни маски", съобщиха по-рано от съда.

Kъм списъка, който предстои лавинообразно да нараства, се присъединяват и Районен съд-Белоградчик, Специализирания съд по преценка на всеки съдия, Окръжен съд Русе, Районен съд Козлодуй, Административен съд Смолян, Плевен - насрочените дела в РС, ОС и Административен съд, Районен съд Ямбол.

Съдебните състави на Върховния касационен съд (ВКС) пък ще заседават съобразно графика на насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела и няма да ги отлагат.

"Ако се наложи промяна в графика на заседанията съобразно динамично развиващата се епидемична обстановка в държавата, страните по делата и обществеността ще бъдат уведомени своевременно", уточняват от ВКС.

Източник: legalworld.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.