Първи по рода си правилник в ЕС за колективни обезщетения на потребителите

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/n/index.php</b> on line <b>41</b><br />

На заседание от 9 януари 2020 г. Комитетът по правни въпроси на ЕС потвърди изразената позиция от Парламента по преговорите за нов законопроект за въвеждане на общоевропейски правила за колективни обезщетения при нарушени потребителски права. Комитетът прие решението си с 20 гласа "за" и 2 въздържали се.

Това означава, че скоро членовете на Европейския парламент ще започнат обсъждането за приемането на окончателната форма на директивата. Тя ще бъде приета от европейския законодател съвместно със Съвета, който също одобри общия си подход по въпроса.

Ход на инициативата за усъвършенстване на регулацията беше даден през април 2018 г. от Комисията, като част от новата сделка за повече гаранции при защитата на потребителите в ЕС. Сделката включва повече права в полза на онлайн потребителите, развитие на повече инструменти за прилагането на правата и обезщетенията, въвеждане на наказания за нарушаване на законодателството на ЕС в областта на потребителите и подобрени бизнес условия.

Европейският парламент прие законодателна резолюция на 26 март 2019 г., с която се официализира предложението за приемането на директива относно представителните действия за защита на колективните интереси на потребителите, с която ще бъде отменена сега действащата Директива 2009/22 / ЕО.

Съставеният към момента проект на правилата позволява на потребителските организации да търсят правни средства, да прилагат високо ниво на защита и да представляват колективния интерес на потребителите. Ще бъдат разрешени колективни действия срещу нарушения на търговеца в домашни и трансгранични случаи в области като защита на данните, финансови услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, околна среда и здраве.

Текстът, одобрен от членовете на ЕП, въвежда също "принципа на губещия плаща", който гарантира, че губещата страна възстановява съдебните разходи на печелившата страна, за да избегне злоупотреба с новия инструмент. Предлаганото законодателство отразява опасенията, породени от масови скандали за вреди с трансгранично отражение, например случаите с Dieselgate и Ryanair.

Специфика на допустимото представителство

Такива искове ще могат да се завеждат от името на група потребители само от отговарящи на определени изисквания лица и предпирятия като потребителски организации или определени независими органи. Едно от предвижданите изисквания е да са с нестопанска цел и да нямат финансови споразумения с адвокатски кантори.

Изразената предварителна оценка е, че новите правила биха засилили правото на достъп до правосъдие, като ще позволяват на потребителите да обединят усилията си зад граница и заедно да поискат прекратяване или предотвратяване на незаконни практики (чрез разпореждания за преустановяване) или получаване на обезщетение за причинената вреда (чрез присъждане на обезщетение).

Източник: legalworld.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.