Удължиха извънредното положение до 13 май

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: news in <b>/home/framework/public_html/app/views/pravencatalog.com/n/index.php</b> on line <b>41</b><br />

Народното събрание удължи извънредното положение до 13 май. Това решиха окончателно депутатите по предложение на Министерски съвет в късните часове на петък вечер.

А дебатите в пленарната зала бяха по традиция разгорещени, като БСП и ВМРО се обявиха категорично "против" удължаването на извънредното положение с цял месец. Патриотите от своя страна предложиха удължаването да е до 30 април. Тази идея обаче не бе възприета от управляващите, а единствено от БСП.

Веднага след обсъждането на срока на извънредното положение, парламентът влезе в друг сериозен дебат – този за актуализирането на бюджета.

"Държавата трябва да разполага с достатъчно ликвидност. Във валутен борд ние нямаме друг сценарий. "Моята роля, като член на правителството и като финансов министър, е да гарантирам държавата, че ще продължи да функционира, независимо колко време ще продължи тази криза. Ние сме във валутен борд, ние не можем да разчитаме на девалвация", заяви финансовият министър.

"Разчитам на вашата подкрепа, че това са първите мерки, които дават отговор на част от поставените въпроси, и реализират чрез промяна в бюджета първоналчалните мерки, които бяха предложени от правителството", уточни Горанов.

"Ако утре с лека ръка стопим стопим резервите си и нямаме гаранция, че в други ден ще можем бързо да ги възстановим, алтернативата каква е? Няма. Когато имаме достатъчно ликвидност във фискалния резерв, а поемането на дълг в момента е един от малкото варианти за реализиране на фискални буфери в смисъл на ликвидност, заедно с вас можем да вземем всякакви решения. Ако нямаме подобни ликвидни буфери в сметката на държавата в БНБ, не можем да взимаме никакви решения", каза още министър Горанов.

Въпреки съпротивата от страна на БСП, мнозинството в парламента, в това число и опозицията в лицето на ДПС, подкрепиха актуализацията на бюджета.

Накрая, с множество условности и поредните заявки за нови промени между четенията Народното събрание прие и промените в Закона за мерките и действията в извънредно положение.

Както "Правен свят" писа, управляващите предлагат, а Народното събрание прие, процесуалните срокове да спират да текат само за страните, с изключение на сроковете по производства, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в Държавен вестник.

Предлага се още да не се спират сроковете по Закона за обществените поръчки и концесионни процедури, като откритите производства и процедури да бъдат завършени, включително пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. С промените се дава и възможност за държавните и местните органи, както и за други органи, комисии и други да провеждат заседания от разстояние при спазване на законовите изисквания за кворум и лично гласуване, без да се нарушават правата на заинтересованите страни.

До отмяна на извънредното положение се предотвратява възможността от настъпване на предвидените в договора неблагоприятни последици за длъжниците при неизпълнение (неплащане, частично плащане или просрочено плащане) на дължими вноски конкретно по договори за кредит или друг вид финансиране с банки и други финансови институции, включително т.нар. дружества за бързи кредити, както и по договори за финансов и оперативен лизинг. По време на извънредното положение не могат да се начисляват наказателни лихви и неустойки за забава, не настъпва предсрочната изискуемост, кредиторът няма право да развали договора поради неизпълнение и други. Запазва се възможността, която банките предоставят на своите клиенти и в момента, за предоговаряне на условията по договорите за кредит по начин, който отчита затрудненията на длъжника в резултат на извънредното положение.

Срокът за предложения между двете четения на законпроекта за промени в Закона за мерките и действията в извънредно положение е до края на деня в събота, а депутатите ще го обсъдят на второ четене в понеделник.

Източник: legalworld.bg

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.