17:06:2019

Развод пред нотариус? Предимства и недостатъци

"Разводите по взаимно съгласие може да се случват бързо, пред нотариуси, без магистрати и тази практика вече успешно се случва във Франция от 1 януари 2017 година", сподели пред българските си колеги Валери Велин, нотариус от Франция. Облекчената процедура по прекратяване на брака отнема 40 дни, като този срок е значително ...
14:06:2019

Избират нов главен прокрурор на 24 октомври

Изборът на нов главен прокурор ще се състои още по-рано от предвиденото от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Вместо на 14 ноември, както бе гласувала колегията миналата сряда, събеседването с кандидатите и евентуалният избор на наследник на Сотир Цацаров ще се осъществи на 24 октомври. Това реши Пленумът на ...
12:06:2019

Тръгва и национален мониторинг над Темида

Нов съвет за координация и сътрудничество между изпълнителната, съдебната и законодателната власт ще бъде създаден по предложение на Министерския съвет. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. В новата мегаструктура ще влизат: председателят на Върховния касационен съд - (Лозан Панов); председателят на ...
10:06:2019

Възнаграждението на магистратите да се обвърже със заплатата на председателя на КС

Основната заплата на съдиите да се обвърже като процент от възнаграждението на председателя на Конституционния съд като този процент да е различен за нивата в съдебната система – районно, окръжно, апелативно и върховно. Този отговор са посочили 92.3% от съдиите, участвали в анкета за начина, по който да се формират ...
06:06:2019

138 кандидати ще се борят за места в апелативните прокуратури

Общо 138 магистрати, сред които и двама съдии, са допуснати до участие в конкурса за повишаване в апелативните прокуратури в страната. Това става ясно от списъците с допуснатите до процедурата кандидати, публикуван от Висшия съдебен съвет (ВСС). Свободните места в конкурса са тринадесет. В Апелативна специализирана прокуратура ...
03:06:2019

В следващите три уикенда предстоят спирания на Търговския регистър, Регистър Булстат и Регистъра за имуществени отношения

До края на годината Агенцията по вписванията ще извърши поетапно действия по оптимизация на хардуера и софтуера на информационните си системи, както и въвеждане на нови функционалности. Част от тях са ангажименти по проектите за надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, по Оперативна програма "Добро управление". Всички ...
11:07:2018

Закриват 11 районни прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно реши да предложи на Пленума към Съвета да закрие 11 районни прокуратури в страната. Това са районните обвинения в Белоградчик, Кула, Дряново, Трявна, Тервел, Ардино, Брезник, Трън, Мадан, Чепеларе и Тополовград. В началото на заседанието главният прокурор Сотир ...
11:07:2018

Публичните регистри в интернет не нарушават Закона за личните данни

Поддържането на публичен регистър в интернет на подадените декларации представлява изпълнение на законоустановено задължение на администратора на лични данни. Това се казва в становище на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото ...
11:07:2018

Правят Кодекс с правила за обработване на лични данни за нуждите на съдебната власт

Приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. за защита на личните данни, както и съответното национално законодателство, събра на работна среща днес над 150 представители на Висшия съдебен съвет (ВСС), административни ръководители на органите на съдебна власт, ...
11:07:2018

В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Във връзка с повишения обществен интерес и явната значимост на въпросите свързани със събирането и обработването на лични данни на граждани при предоставянето на различни видове услуги, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е изготвила информационен материал относно случаите, в които администраторите / обработващите ...
11:07:2018

Решение на КЗД отваря път мобилните услуги да са по-близо до хората с увреждания

В инициативния документ до КЗД жалбоподателка (лице с увреждане) счита, че "Теленор България" ЕАД е извършило нарушение на антидискриминационното законодателство. Описва, че на нея чрез упълномощения от нея представител ѝ е отказана услуга от Теленор България" ЕАД на основание Общите условия, уреждащи присъединяване на нов ...
11:07:2018

Назначени са 31 младши прокурори на длъжност прокурор в районните прокуратури

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 31 младши прокурори по обявените конкурси с решения на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 5/30.01.2014 г. и протокол № 3/22.01.2015 г., на длъжност "прокурор" в районните прокуратури, след изтичане на срока по чл. 240, ал. 1 от Закона за съдебната власт. На основание чл. 160 във ...
11:07:2018

Над 70% от годишните финансови отчети са подадени по електронен път

Като резултат от надграждане информационната система на регистрите и увеличаване скоростта на всички електронни услуги, предоставяни от Агенция по вписванията, над 70% от годишните финансови отчети са подадени по електронен път, съобщиха от ведомството. От 1 януари до 2 юли 2018 г. в Агенцията са подадени 449 176 заявления за ...
11:07:2018

Потребителски организации против готвените промени в ГПК

Готвени промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предвиждат гражданите да могат да завеждат дела срещу компании, които смятат, че са нарушили правата им, само по постоянен адрес. Така хора, които искат да съдят застраховател или дадено топлофикационно дружество например, трябва да го направят в съдебната институция по ...

До мен


Мобилното приложение "До Мен" е направено с цел да улесни максимално достъпът на потребителя до всички полезни, необходими и нужни за него услуги, като му осигури най-близка дестинация, придружена с навигация и контактна информация за търсената от потребителя услуга. Важното за нас е да създадем за потребителите на приложението удобство и комфорт при намирането, свързването и достигането на желаните от тях услуги.

Pravencatalog.com
най-функционалният и посещаван сайт с информация за правни услуги в България

Най-големият Правен портал в България, предоставящ информация за всички новини, новости и иновации в сферата на правото. Свързващ Ви с най-добрите адвокати, правни кантори и нотариуси. Pravencatalog.com съчетава в себе си качество и дизайн, преплетени с максимално удобство и улеснено меню за потребители търсещи, бърза и удобна връзка за правни услуги, съвети и специалистите, които ги предлагат.